ปิดเส้นทางที่ได้รับผลกระทบชุมนุมแยกราชประสงค์16 ต.ค. เริ่ม14.00น. แนะเลี่ยงไปราชปรารภ เพชรบุรี พญาไท

ปิดเส้นทางที่ได้รับผลกระทบชุมนุมแยกราชประสงค์16 ต.ค. เริ่ม14.00น. แนะเลี่ยงไปราชปรารภ เพชรบุรี พญาไท

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053