ตำรวจแถลงห้ามชุมนุมเด็ดขาด ปรับแผนควบคุมพื้นที่ราชประสงค์ ยืนยันไม่ให้รุนแรง

ตำรวจแถลงห้ามชุมนุมเด็ดขาด ปรับแผนควบคุมพื้นที่ราชประสงค์ ยืนยันไม่ให้รุนแรง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053