นายกฯ ยืนยัน จำเป็นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่หวั่นไหวกระแสกดดันลาออก ย้ำจริงใจแก้ปัญหาทางการเมือง

นายกฯ ยืนยัน จำเป็นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่หวั่นไหวกระแสกดดันลาออก ย้ำจริงใจแกปัญหาทางการเมือง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053