“กอร.ฉ.”สรุปการชุมนุมรอบ 24 ชม.ในเขต กทม.-ปริมณฑล และออกหมายจับเพิ่ม 3 คน ควบคุมตัวที่ ตชด.ภาค 1

“กอร.ฉ.”สรุปการชุมนุมรอบ 24 ชม.ในเขต กทม.-ปริมณฑล และออกหมายจับเพิ่ม 3 คน ควบคุมตัวที่ ตชด.ภาค 1

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053