ส.ส.เพื่อไทย ยื่นศาลแพ่งให้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพฯ ชี้ลิดรอนสิทธิเสรีภาพ

ส.ส.เพื่อไทย ยื่นศาลแพ่งให้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพฯ ชี้ลิดรอนสิทธิเสรีภาพ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053