น้ำท่วมพื้นที่ จ.นครราชสีมา เริ่มคลี่คลาย

น้ำท่วมพื้นที่ จ.นครราชสีมา เริ่มคลี่คลาย

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053