เปิดตัว “บ่อน้ำบาดาลยักษ์แห่งแรกของไทย” ที่ จ.ชัยนาท แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้-ทำเกษตร

เปิดตัว “บ่อน้ำบาดาลยักษ์แห่งแรกของไทย” ที่ จ.ชัยนาท แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้-ทำเกษตร

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053