ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ มายังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

IMG_7139-8888-8888IMG_7126-99999-9999

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ มายังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางจริยา ประสพทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และ ผู้บริหารฯ เฝ้ารับเสด็จฯจากนั้น ทรงร่วมบันทึกเทป รายการ “ทู บี นัมเบอร์วัน วาไรตี้” ช่วง ” TALK TO THE PRINCESS” ทรงตอบจดหมายสมาชิก ทู บีนัมเ บอร์ วัน ที่เขียนมาขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม สำหรับรายการ “ทู บี นัมเบอร์วัน วาไรตี้ เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ ทู บี นัมเบอร์วัน กับสมาชิก และเพื่อส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติด รายการ “ทู บี นัมเบอร์วัน วาไรตี้ ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ
Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053