รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_6163-1111-1111

วันอังคารที่ 10  พฤศจิกายน   2563 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “โควิด-19 ทำอย่างไรดี เข้มงวดหรือผ่อนคลาย”  โดยมี นายแพทย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ   รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง   สนทนาในรายการ ซึ่งมี นายอรรทิตย์ฌาณ  คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา 15.30 – 16.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053