ปรับทิศทางกล้องวงจรปิดหน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และซ่อมแซมให้ใช้งานได้ทุกตัว

ปรับทิศทางกล้องวงจรปิดหน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และซ่อมแซมให้ใช้งานได้ทุกตัว

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053