ป.ป.ส.ตรวจสอบยาเสพติดของกลางต้องสงสัย 11.5 ตัน เร่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงเป็นเคตามีน หรือมีสารอื่นเจือปน

ป.ป.ส.ตรวจสอบยาเสพติดของกลางต้องสงสัย 11.5 ตัน เร่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงเป็นเคตามีน หรือมีสารอื่นเจือปน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053