“พัทลุง”ฝนตกต่อเนื่อง ระดับน้ำในคลองหลายแห่งเพิ่มสูง ส่งผลพื้นที่ลุ่มใน อ.เมือง น้ำท่วมขัง

“พัทลุง”ฝนตกต่อเนื่อง ระดับน้ำในคลองหลายแห่งเพิ่มสูง ส่งผลพื้นที่ลุ่มใน อ.เมือง น้ำท่วมขัง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053