เตือน!! ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช คลื่นลมแรง 26-28พ.ย.นี้ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

เตือน!! ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช คลื่นลมแรง 26-28พ.ย.นี้ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053