รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_7703-1111-11111

วันอังคารที่ 6  มกราคม  2564 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกันตน ในสถานการณ์โควิดระบาดใหม่”  โดยมี คุณบุปผา  พันธุ์เพ็ง สำนักงานประกันสังคม รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม  ซึึ่งมี  นายอรรทิตย์ฌาณ  คูหาเรืองรอง  เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา 15.30 – 16.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053