รายการ เคลียรื คัด ชัดเจน

IMG_7728-111111-1111111

วันพุธที่ 6  มกราคม  2564 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น ” ศบค.มท.เข้มมาตรการโควิด – 19 สแกนทุกพื้นที่ สกัดกั้นการแพร่ระบาด”  โดยมี นายสมคิด จันทมฤก  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย สนทนาในรายการ ซึ่งมี   นายอรรทิตย์ฌาณ  คูหาเรืองรอง  เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา 15.30 – 16.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053