“คลัง” ขยายมาตรการเสริมสภาพคล่อง-พักหนี้ เยียวยาโควิด-19 รอบใหม่ บรรเทาผลกระทบธุรกิจ-รักษาการจ้างงาน

“คลัง” ขยายมาตรการเสริมสภาพคล่อง-พักหนี้ เยียวยาโควิด-19 รอบใหม่ บรรเทาผลกระทบธุรกิจ-รักษาการจ้างงาน

https://youtu.be/A4KxTzYqBYY

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053