รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_8102-11111-111111

วันพุธที่ 13  มกราคม  2564 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “ถอดบทเรียนการฝ่าวิกฤติโควิด -19″  โดยมี รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี  โชติพิทยสุนนท์  ที่ปรึกษากรมการแพทย์และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   สนทนาในรายการ ซึ่งมี นายอรรทิตย์ฌาณ  คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ  ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา 15.30 – 16.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทางNBT2HD และเพจ Live NBT2HD

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053