นายกฯ มอบนโยบายผู้ว่าฯ จ.ตาก ดูแลคนไทยกลับประเทศ

นายกฯ มอบนโยบายผู้ว่าฯ จ.ตาก ดูแลคนไทยกลับประเทศ

https://youtu.be/Jpk72P5J1lI

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053