รมว.ดิจิทัลฯ ชี้แจงประเด็น “หมอชนะ” บ่ายนี้

รมว.ดิจิทัลฯ ชี้แจงประเด็น “หมอชนะ” บ่ายนี้

https://youtu.be/ek82fHnPNN4

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053