เคลียร์คัดชัดเจน 18 ม.ค. 64 ตอน : สร้างความมั่นใจ สินค้าสัตว์น้ำ กับกรมประมง

เคลียร์คัดชัดเจน 18 ม.ค. 64 ตอน : สร้างความมั่นใจ สินค้าสัตว์น้ำ กับกรมประมง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053