ไทยพบผู้ป่วยโควิดใหม่ 369 คน ยอดสะสมทั่วประเทศ 12,423 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

ไทยพบผู้ป่วยโควิดใหม่ 369 คน ยอดสะสมทั่วประเทศ 12,423 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

https://youtu.be/IipKhC_5jIo

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053