ภาคเอกชนสมุทรสาคร วอนรัฐเพิ่มกำลังซื้อคนในพื้นที่-เสนอลดระดับมาตรการ “บ้านแพ้ว-กระทุ่มแบน”ตามเหมาะสม

ภาคเอกชนสมุทรสาคร วอนรัฐเพิ่มกำลังซื้อคนในพื้นที่-เสนอลดระดับมาตรการ “บ้านแพ้ว-กระทุ่มแบน”ตามเหมาะสม

https://youtu.be/t0-HkZWKmAU

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053