สด!! อ.แม่ระมาด จ.ตาก คุมเข้มเฝ้าระวังลักลอบเข้าประเทศ สกัดแพร่ระบาดโควิด-19

สด!! อ.แม่ระมาด จ.ตาก คุมเข้มเฝ้าระวังลักลอบเข้าประเทศ สกัดแพร่ระบาดโควิด-19

https://youtu.be/B12MN8hGVo4

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053