ตอบทุกข้อสงสัย!! โครงการ “เราชนะ” เริ่มโอนเงินงวดแรก 5 ก.พ.นี้ ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ

ตอบทุกข้อสงสัย!! โครงการ “เราชนะ” เริ่มโอนเงินงวดแรก 5 ก.พ.นี้ ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ

https://youtu.be/NxyTOhU7yE0

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053