ไทยพบผู้ป่วยใหม่ 59 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ขณะที่นครพนม เป็นจังหวัดที่62 พบผู้ติดเชื้อล่าสุด 1ราย

ไทยพบผู้ป่วยใหม่ 59 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ขณะที่นครพนม เป็นจังหวัดที่62 พบผู้ติดเชื้อล่าสุด 1ราย

https://youtu.be/cWs0Ci73VQw

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053