“ธนาคารโลก” ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้โต 4% จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

“ธนาคารโลก” ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้โต 4% จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

https://youtu.be/4yXcWrIrxpc

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053