เคลียร์คัดชัดเจน 21 ม.ค. 64 ตอน : สทนช. ช่วยคนไทยแก้ปัญหาภัยแล้ง

เคลียร์คัดชัดเจน 21 ม.ค. 64 ตอน : สทนช. ช่วยคนไทยแก้ปัญหาภัยแล้ง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053