“สมุทรสาคร”เตรียมปลดล็อกมาตรการรายอำเภอ ประเมินสถานการณ์ “บ้านแพ้ว-กระทุ่มแบน”ระดมตรวจหาเชื้อในชุมชน

“สมุทรสาคร”เตรียมปลดล็อกมาตรการรายอำเภอ ประเมินสถานการณ์ “บ้านแพ้ว-กระทุ่มแบน”ระดมตรวจหาเชื้อในชุมชน

https://youtu.be/xjEiaUaEXRY

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053