“นครศรีธรรมราช” เปิดโรงเรียนวันแรก ป้องกันเข้ม “โควิด-19″

“นครศรีธรรมราช” เปิดโรงเรียนวันแรก ป้องกันเข้ม “โควิด-19″

https://youtu.be/VaqfovUQuvk

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053