“นพ.ยง” ชี้แจงวัคซีนโควิด-19 ไทยนำมาใช้ในภาวะฉุกเฉินอย่างเหมาะสม

“นพ.ยง” ชี้แจงวัคซีนโควิด-19 ไทยนำมาใช้ในภาวะฉุกเฉินอย่างเหมาะสม

https://youtu.be/nLDt0JWc42Y

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053