ธรรมรส ธรรมรัฐ 24 ม.ค. 64 ตอน : ปัญญาเป็นแก้ววิเศษของมนุษย์

ธรรมรส ธรรมรัฐ 24 ม.ค. 64 ตอน : ปัญญาเป็นแก้ววิเศษของมนุษย์

https://youtu.be/h18yQeZI6Wk

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053