เคลียร์คัด ชัดเจน 26 ม.ค. 64 ตอน : ทิศทางการลงทุนไทยปี 64 เดินหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สู่เมืองอัจฉริยะ เต็มรูปแบบ

เคลียร์คัด ชัดเจน 26 ม.ค. 64 ตอน : ทิศทางการลงทุนไทยปี 64 เดินหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สู่เมืองอัจฉริยะ เต็มรูปแบบ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053