ธรรมรส ธรรมรัฐ 14 ก.พ. 64 ตอน : โพชฌงคปริตรสูตรใหญ่ มนต์กำจัดขันธมาร โควิด-19

ธรรมรส ธรรมรัฐ 14 ก.พ. 64 ตอน : โพชฌงคปริตรสูตรใหญ่ มนต์กำจัดขันธมาร โควิด-19

https://youtu.be/uTakHriKOl0

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053