รายการ กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น

IMG_8992-1111111-111111111

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น เสนอในประเด็น “เยาวชนคนรุ่นใหม่ในโรงเรียนสุจริต”  โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนทนาในรายการ รายละเอียดติดตามชมได้จากรายการ กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น ซึ่งมีนายธีร์วัฒน์   ชูรัตน์   เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการได้ทุกวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  จากทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053