เคลียร์คัดชัดเจน 23 ก.พ. 64 ตอน : ฝุ่น pm 2.5 มาจากไหน แก้ไขอย่างไร

เคลียร์คัดชัดเจน 23 ก.พ. 64 ตอน : ฝุ่น pm 2.5 มาจากไหน แก้ไขอย่างไร

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053