“สธ.” แจงไม่มีวีไอพี ลัดคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสร้างความมั่นใจให้ประชาชน

“สธ.” แจงไม่มีวีไอพี ลัดคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสร้างความมั่นใจให้ประชาชน

https://youtu.be/XKdmey5AqWM

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053