ฉีดวัคซีนโควิด 2 วัน กระจาย 13จังหวัด รวม 3,021 คน มีอาการข้างเคียง 5 คน ส่วนใหญ่บวมแดงบริเวณที่ฉีด

ฉีดวัคซีนโควิด 2 วัน กระจาย 13จังหวัด รวม 3,021 คน มีอาการข้างเคียง 5 คน ส่วนใหญ่บวมแดงบริเวณที่ฉีด

https://youtu.be/6C-_go4S6r0

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053