ฝุ่น PM 2.5 ยังปกคลุมท้องฟ้าตัวเมืองเชียงใหม่ เหตุลักลอบเผาเป่าเกือบทุกอำเภอ

ฝุ่น PM 2.5 ยังปกคลุมท้องฟ้าตัวเมืองเชียงใหม่ เหตุลักลอบเผาเป่าเกือบทุกอำเภอ

https://youtu.be/XuF9A9gfxNs

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053