“สาธารณสุข” ชี้แจงขั้นตอนนำเข้า-กระจายวัคซีนโควิด-19

“สาธารณสุข” ชี้แจงขั้นตอนนำเข้า-กระจายวัคซีนโควิด-19

https://youtu.be/KS1t26HvWZk

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053