มติคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ออกวัคซีนพาสปอร์ต-ลดวันกักตัว เตรียมพร้อมเปิดประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

มติคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ออกวัคซีนพาสปอร์ต-ลดวันกักตัว เตรียมพร้อมเปิดประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

https://youtu.be/pDB1NlQPgek

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053