เคลียร์คัดชัดเจน 14 ก.ย. 64 ตอน : ขับเคลื่อนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน

เคลียร์คัดชัดเจน 14 ก.ย. 64 ตอน : ขับเคลื่อนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053