เดินหน้าประชารัฐ ตอน ประมงพานิชย์กับ พ.ร.ก. การประมง 23ก.พ.59

เดินหน้าประชารัฐ ตอน ประมงพานิชย์กับ พ.ร.ก. การประมง 23ก.พ.59

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053