เดินหน้าประชารัฐ ตอน การจัดระเบียบและช่วยเหลือแรงงานประมง 5เม.ย.59

เดินหน้าประชารัฐ ตอน การจัดระเบียบและช่วยเหลือแรงงานประมง 5เม.ย.59

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053