เดินหน้าประชารัฐ ตอน ประมงพิ้นบ้านกับการแก้ปัญหา IUU FISHING 3พ.ค.59 3พค59

เดินหน้าประชารัฐ ตอน ประมงพิ้นบ้านกับการแก้ปัญหา IUU FISHING 3พ.ค.59 3พค59

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053