เดินหน้าประชารัฐ ตอน ม. 44 ยึดพื้นที่ ส.ป.ก. คืน 22ก.ค.59

เดินหน้าประชารัฐ ตอน ม. 44 ยึดพื้นที่ ส.ป.ก. คืน 22ก.ค.59

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053